Skip Repetitive Navigational Links

Rejseartikler


Sygdomme

 

Kort information om visse hyppigt
forekomne infektionssygdomme.

Malaria
Er en febersygdom, der overføres af malariamyggen. Den stikker kun efter mørkets frembrud, på hvilket tidspunkt man bør beskytte sig med myggebalsam og anvendelse af imprægneret myggenet, hvis soverummet ikke kan afskærmes. Den ondartede Falciparum malaria, der forekommer i næsten alle tropiske lande, kan være dødelig. Det er derfor nødvendigt at tage forebyggende malariamedicin. Det er blevet vanskeligere at beskytte sig imod sygdommen, da der er opstået modstandsdygtighed hos malariaparasitterne imod de tidligere anvendte malariamidler. Ved valg af malariamiddel bør der tages hensyn til tidligere sygdomme, der kan forårsage uheldige bivirkninger. Råd om malariaforebyggelse er en specialist opgave.

Dengue feber
Er en virusinfektion, der overføres af samme type myg, som kan overføre gul feber, Aedes. Sygdommen viser sig som en svær influenza med smerter fra muskler, knogler og led. Første gang man pådrager sig sygdommen er den sædvanligvis godartet. Sygdommen varer i gennemsnit 1 uge. Den myggeart, der overfører sygdommen, stikker overvejende tidlig om morgenen samt sidst på eftermiddagen, hvorfor der bør anvendes myggebalsam på disse tidspunkter. Der er i øjeblikket epidemisk udbrud i Sydøstasien samt i Sydamerika.

Gul feber
Er en virusinfektion, der overføres med Aedes myg. Gul feber forekommer udelukkende i Sydamerika samt på det afrikanske kontinent, men ikke i Sydøstasien. Ved rejse til lande, hvor sygdommen forekommer, anbefales gul feber vaccination. Mange lande udenfor gul feber områder kræver også vaccination og attest på dette, da man frygter, at sygdommen skal bringes med rejsende til disse områder. Der er ikke væsentlige bivirkninger til vaccinationen, som er yderst effektiv. Vaccinationen skal gives senest 10 dage før afrejse, og er da beskyttende i 10 år.

Japansk Encephalitis (hjernebetændelse)
Er en virusinfektion, som overføres med endnu en myggeart, culex, der stikker både om dagen og om aftenen, hvorfor den er svær at beskytte sig imod med myggebalsam og myggenet. Sygdommen forekommer udelukkende i Sydøstasien. Det anbefales, at man vaccineres mod sygdommen, der kan føre til hjernebetændelse med en høj dødelighed. Vaccination er særlig påkrævet, hvis man skal opholde sig ude på landet eller i slumkvarterer i længere tid. Vaccinationen skal gentages efter ca. 4 uger, og giver da en beskyttelse varende 1-2 år.

Smitsom leverbetændelse/hepatitis A
Forårsages af et virus, der forekommer i forurenet vand og mad f.eks. skaldyr. Virus forårsager en leverinfektion, som særligt hos voksne kan være alvorlig. Da danskere født efter 1945 ikke har været udsat for sygdommen og dermed er modtagelige for den, anbefales beskyttelse ved rejse til stort set alle lande udenfor Europa eller Nordamerika. Kortvarigt beskyttelse kan opnåes ved injektion af gammaglobulin der dog ikke længere anbefales da det er et blodprodukt. Ved vaccination gentaget 1/2-1 år efter 1. dosis, kan opnåes en beskyttelse på mere end 20 år. 

Hepatitis B
Er en anden virusinfektion, der rammer leveren. Virus overføres ikke fra vand, men seksuelt eller via inficeret blod og forurenede kanyler og instrumenter. Sygdommen er hyppigt forekommende i de fleste tropiske og subtropiske lande, men udgør kun mindre risiko for almindelige turistrejsende. Ved længere tids ophold, rygsækrejse eller udstationering anbefales vaccination. Mange bliver vaccineret også uden udenlandsrejse da hep. B vaccination er en del af børnevaccinationsprogrammet i de fleste Europæiske lande. Der skal helst være givet 2 doser dag 0 og 30 inden afrejse.

Tyfus
Forårsages af bakterien Salmonella typhi og viser sig ved feber og svært påvirket almentilstand, idet bakterien har tendens til at gå i blodet. Infektionen overføres via forurenet vand eller fødemidler, ganske som de mere banale salmonella, fødemiddelforgiftninger. Da det er en alvorlig infektion, anbefales vaccination ved længere tids ophold. Ved kortere turistrejser anses risikoen dog for så begrænset, at vaccination er overflødig.

Kolera
Er epidemisk forekommende på alle kontinenter. Grunden til at kolera vaccination stort set ikke anvendes mere er, at sygdommen meget sjældent rammer i øvrigt raske individer. Der forekommer nu en kolera vaccine, der foruden beskyttelse imod kolera giver en vis beskyttelse imod turistdiaré. Den kan overvejes ved rejse til områder med særlig høj forekomst af diarésygdom. Der er ikke krav om kolera vaccination ved rejse til noget land i verden.

Difteri
Forårsages af en bakterie, der vokser i svælget og medfører en svær halsinfektion. Bakterien danner et toksin, der kan give nerve- og hjertemuskelpåvirkning. Der er i øjeblikket udbrud af difteri i Østeuropa samt i en række områder i troperne. Det anbefales, at man bliver revaccineret, hvis dette ikke er sket indenfor de sidste 10 år.

Stivkrampe (tetanus)
Er en sygdom, der forårsages af nervegift produceret af bakterier, der kan inficere sår. Bakterien er ikke hyppigere forekommende i troperne, men det er alligevel en god idé at overveje revaccination, hvis dette ikke er sket indenfor de sidste 10 år, da inficerede sår er særligt hyppigt i forbindelse med rejseaktivitet.

Meningitis
Der forårsages af meningokok bakterierne, kan der være grund til at beskytte sig imod ved vaccination. I landene syd for Sahara samt andre steder i troperne og subtroperne er meningitis epidemier et tilbagevendende problem. Skal man opholde sig i længere tid i sådanne områder, og skal man specielt være i kontakt med lokale, anbefales vaccination, der giver beskyttelse i ca. 2 år.

Tick Borne Encephalitis
Er en virusinfektion, der overføres med flåter. Virus har mange navne blandt andet forårs-sommer-meningoencephalitis virus. Sygdommen  forekommer på Bornholm, i skærgården omkring Stockholm, på Åland og Gotland samt i særlig grad i Rusland, Estland, Letland og Litauen, og i øvrigt i en række andre europæiske lande, Polen, Tyskland, Østrig og Ungarn. Ved længere tids ophold i naturen i disse områder anbefales vaccination.

Rejsediaré
Skyldes flere forskellige mikroorganismer hyppigst colibakterier eller salmonella. I mange lande i troperne og subtroperne er risikoen for rejsediaré så høj som 50-80%. Diaréen viser sig i løbet af få dage, og vil i gennemsnit vare op til 3-4 døgn. Rejser man i kortere tid, kan dette være ødelæggende for ferien, og der anbefales derfor, at man medbringer et antibiotikum til selvbehandling, evt. suppleret med et stoppemiddel. De meget anvendte mælkesyrebakterieholdige håndkøbspræparater er desværre uden beskyttende effekt.

Rabies (hundegalskab) og polio
Er andre infektioner, man bør være bekendt med.

Nye vacciner

Rotavirus vaccine (Rotarix): Vaccinen kan anbefales til børn ældre end 6 uger og under 6 mdr., der skal opholde sig i områder i troperne hvor rotavirus diaresygdom er hyppigt forekommende. Vaccinen er en levende svækket vaccine der er drikbar og gives i 2 doser med ca. 4ugers interval. Sidste dosis inden barnet er 24 uger gammelt. Der er en 90% beskyttelse imod alvorlig rotavirus infektion.

Livmoderhalskræft vaccine (Gardasil): Gardasil er godkendt til at forebygge celleforandringer i livmoderhalsen og ydre kvindelige kønsorganer, livmoderhalskræft og udvendige kønsvorter, som er forårsaget af HPV type 6, 11, 16 og 18. Vaccinen er indregistreret til børn og unge af begge køn i alderen 9-15 år og til kvinder mellem 16-26 år. Den største effekt opnås ved at vaccinere inden den seksuelle debut, fx børn i 10-13 års alderen. 
Gardasil gives i en muskel (intramuskulært) hovedsageligt i overarmen i 3 separate doser. Det er normalt på dag 0 og efter henholdsvis 2 og 6 måneder. Vaccinationen kan anbefales til alle yngre kvinder.

Links